Karlsviks Intresseförening

Kif_logga

Karlsviks Intresseförening © 2012
Kontakt

Startsida  Tvättstugan  Styrelsen  Karlsviksloppet Karlsviksnappet Valborg Historia  Bilder   Årtal   

Viktiga Årtal i Karlsviks Historia

Karlsvik räknas som en stadsdel till Luleå, men en stadsdel med byakänsla. Karlsvik ligger på en halvö i Luleälven ca 1 mil från centrala Luleå. Om man kör efter södra sidan av älven och svänger höger i Gäddvik över Gäddviksbron och höger igen vid skylten mot Karlsvik kommer man rätt.

I Karlsvik bor drygt 300 personer. Det är ett naturskönt område omgivet av vatten och små sandstränder. Vid älven ligger de karaktäristiska branta och vackra sandsluttningarna, niporna. Med sin bullerbyidyll, av pietetsfullt renoverade arbetarlängor gömmer Karlsvik en spännande och intensiv historia. Här byggdes bl a Luleås första järnväg och järnverk. Idag finns kulturstigar genom lämningarna och ett järnvägsmuseum som vittnar om gångna tider. Till de modernare anläggningarna i Karlsvik hör Arcushallen, en stor mäss- och fritidsanläggning, samt First Camp (tidigare hette campingen Arcus Camping).

 • 1871 Karlsviks Ångsåg anlades.
 • 1873 De första byggnaderna uppfördes i Karlsvik.
 • 1906 Driften startar vid Luleå Järnverk AB.
 • 1907 Avdelning 173 av Metall bildas.
 • 1915 Konsum öppnas.
 • 1918 Järnverket köps av Handelsbolaget Ytterstfors-Munksund AB.
 • 1923 Sex månaders lockout sedan arbetarna vägrat skriva på ett lönesänkningsavtal.
 • 1924 Folkets Hus byggs på en plats mellan Karlsvik och Karlshäll.
 • 1925 Ytterstfors-Munksund i konkurs. Järnverket läggs ner.
 • 1927 Luleå Kommun erbjuder sig att köpa verket av Svenskt Exporttackjärn, en sammanslutning av mellansvenska tackjärnstillverkare.
 • 1929 Järnverket säljs istället till skrothandlare Höglund som börjar nerskrotningen. En process som fullbordas 1932.
 • 1962 SCA lägger ner sin Träsliperifabrik i Karlshäll och säljer fabrikslokaler, markområdena samt arbetarbostäderna till Luleå kommun.
 • 1969 Folkets hus brinner ner pga ett elfel.
 • 1973 Delar av Karlshäll töms och rivs pga en planerad fälgfabrik, som dock aldrig blir av.
 • 1976 Konsum hotas av nedläggning. Kampen om Karlsvik börjar. Karlsviks intresseförening bildas.
 • 1978 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om avveckling av Karlsvik. Efter en kraftig opinion ändras beslutet: Karlsvik ska inte rivas, men ej heller rustas.
 • 1979 Kampen om Karlsvik fortsätter för en uppbyggnad av Karlsvik. Luleå Kommun beslutar att Luleå nya camping ska förläggas till Karlsvik.
 • 1982 Luleå kommun säljer ut sina fastigheter i Karlsvik och erbjuder hyresgästerna att köpa dessa. Samtidigt planerar kommunen en nybyggnad av bostäder för att få fler invånare till Karlsvik. Denna nyproduktion byggs av HSB i form av bostadsrätter.
 • 1985 Karlsviks första dagis öppnas och många flyttar in i HSB-husen.
 • 1986 Karlsvik förändras. Campingen och Arcushallen invigs, och de sista lägenheterna av de 44 nya bostadsrättslägenheterna färdigställs. Byn får delvis ett nytt ansikte och nya invånare.
 • 1987 Konsum inviger en ny butik mellan Arcus, campingen och samhället, vilken tyvärr läggs ner två år senare.
 • 1989 Strömska gården och den gamla skolan säljs av kommunen till fyra resp nio familjer. Karlsvik öppnar sitt andra dagis på Disponentvägen.
 • 1994 Den nyrenoverade ”Tvättstugan” invigs.
 • 2002 Kampen mot Grandenleden tas upp igen.
 • 2005 Cykelvägen hålls öppen även vintertid.
 • 2006 Karlsviks intresseförening firar 30-årsjubileum  
 • 2008 Karlsviksnappet invigs
 • 2009 Cykelvägen får belysning
 • 2011 Nypremiär för Karlsviksloppet
 • 2012 Nytt golv läggs in i Tvättstugan
 • 2012 Kampen mot avfallsdeponi i Karlshäll börjar
 • 2019 Kampen mot Karlsviks förskolas nedläggning

Vad månde Karlsviksbornas kamp handla om nästa gång?