Karlsviks Intresseförening

Kif logga

Karlsviks Intresseförening © 2012
Kontakt

 

Startsida  Tvättstugan  Styrelsen  Karlsviksloppet Karlsviksnappet Valborg Historia  Bilder   Årtal   

Tvättstugans verksamhet och historia

Den gamla tvättstugan mitt i byn, där en gång arbetarkvinnorna slet för att göra kläderna rena från sot och damm, är idag smakfullt renoverad till en vacker och välanvänd samlings-lokal. "Tvättstugan" invigdes 1993 efter ett renoveringsarbete där så gott som varenda Karlsvikare gjort dagsverken. Lokalen har renoverats igen under 2000-talet.

Genom KIF arrangeras teaterföreställningar, After Work, Karlsviksloppet, Karlsviksnappet och ett Valborgsmässofirande av världsklass. Många utflyttade Karlsvik återvänder till byn just på Valborg för att delta i den speciella stämning som råder här den kvällen. Efter brasan bjuder KIF på pubafton som brukar hålla på långt in på småtimmarna. Tvättstugan hyrs även ut till utomstående för fester av olika slag.

En årligt återkommande aktivitet som arrangeras av KIF är städdagen. En kväll om våren går vi ut och krattar, plockar upp skräp och städar runt Tvättstugan och andra allmänna områden. En särskild delegation beger sig till Niporna och går vårfint efter vintern, så att picknickande bybor och turister ska kunna glädjas till fullo åt detta fina utflyktsmål. Vi städar och plockar skräp även längs Arcus- och Karlsviksvägen. Tvättstugan är som alla gamla hus i Karlsvik Q-märkt, vilket innebär att exteriören måste bevaras, men interiören kan anpassas efter föreliggande behov.

  • År 1969 brann Folkets Hus i Karlshäll. Karlshälls Folketshusförening var ägare av tomten. Det rådde byggförbud i Karlsvik/Karlshäll så inget nytt Folkets Hus kunde byggas upp. På 1980-talet ville kommunen köpa tomten av Karlshälls Folkets Husförening, men gav ett för dåligt pris. På 1990-talet saknade KIF och Karlsvik samlingslokal eftersom den tidigare skolan där de båda föreningarna hållit till stängdes för ombyggnad av bostäde). De båda föreningarna (Karlsviks Intresseförening kallas KIF och Karlshälls Folkets Husförening kallas KHF) kom då överens att KHF skulle hjälpa KIF. KHF gör ett byte med kommunen och byter tomten i Karlshäll mot tomten 2:26 och 2:27 med byggnad i Karlsvik.
  • År 1992 skänker KHF "tvättstugan" till KIF och låter KIF arrendera tomten på 20 år.
  • År 1992 renoveras "tvättstugan" som är Q-märkt. Tvättstugan invigs 13/2 år 1993.
  • År 2005 renoveras "tvättstugan" med golvslipning, tak- och väggmålning, delvis finansierat med driftsbidrag från kommunen.
  • År 2006 skrivs ett nytt arrendeavtal mellan KIF och KHF på 30 år giltigt till 2036-02-28.
  • År 2006 ljudisoleras taket i "tvättstugan" m h a bidrag från kommunen och Boverket.
  • År 2011 köps det in nya stolar och gardiner mm.
  • År 2012 byts det gamla slitna och trasiga trägolvet mot ett ljuddämpande, nytt svart trägolv.